Contributie 2019

13-12-2018 11:17

Lidmaatschap van de buurt kost € 15,00 per gezin. Ook niet-leden kunnen deelnemen aan activiteiten, maar betalen bij iedere activiteit een bijdrage per deelnemer. U kunt zich als lid aanmelden bij Anke Smeets (e-mail anke.smeets@home.nl). 

 

Wij stellen het op prijs als u de contributie voor het verenigingsjaar 2019 uiterlijk op 1 maart 2019 overmaakt op rekeningnummer NL14RABO0149220529 t.n.v. Buurtvereniging Raadhuisstraat, onder vermelding van uw naam, straat en huisnummer. 

 

Wilt u uitnodigingen van de buurt liever digitaal ontvangen? Geef dan uw e-mailadres (voorzien van straat en huisnummer) door op: buurtraadhuisstraat@gmail.com