Contributie 2020

30-12-2019 09:58

Lidmaatschap van de buurt kost € 15,00 per gezin.

Ook niet-leden kunnen deelnemen aan activiteiten, maar betalen bij iedere activiteit een bijdrage per deelnemer. U kunt zich als lid aanmelden bij Anke Smeets (e-mail anke.smeets@home.nl).

Wij stellen het op prijs als u de contributie voor het verenigingsjaar 2020 uiterlijk op 1 maart 2020 overmaakt op rekeningnummer NL14RABO0149220529 t.n.v. Buurtvereniging Raadhuisstraat, onder vermelding van uw naam, straat en huisnummer.