4 februari 2019 Jaarvergadering

10-01-2019 09:58

Beste buurtgenoten:

        

Graag nodigen wij u allen uit voor de:


Jaarvergadering 2019

 

Wanneer: Maandag 4 februari 2019

 

Hoe laat: Aanvang om 19:30 uur

 

Waar: Kleine zaaltje in de kantine Sporthal Overmunthe


 

Bij de jaarvergadering van Buurtvereniging Raadhuisstraat ontvangen we jullie zoals gewoonlijk met een kop koffie en een stuk vlaai.


 

Benoeming / herbenoeming Bestuursleden:

Op de agenda staat o.a. het aftreedschema van de zittende bestuursleden. Volgens dit schema verloopt aan het einde van dit jaar het bestuurslidmaatschap van Marie-José Penders (algemeen bestuurslid) en Julie Köhlen (secretaris). Daarmee ontstaan er twee vacatures. Marie-José en Julie stellen zich beiden herkiesbaar voor een komende periode van drie jaar en zij worden derhalve hiervoor voorgedragen. Indien er buurtleden zijn die zich eveneens verkiesbaar willen stellen, vragen we hem / haar om dit vóór 14 januari a.s. kenbaar te maken bij het bestuur.Voor het aandragen van agendapunten / verkiesbaar stellen, kunt u een e-mail sturen naar:  buurtraadhuisstraat@gmail.com

 

Hieronder vindt u de notulen van de vergadering van 2018:

NOTULEN JAARVERGADERING 2018 (definitief).doc (69 kB)