Notulen jaarvergadering

22-02-2019 13:11

Beste buurtbewoners, 

Bijgevoegd vinden jullie de notulen van de jaarvergadering. 

Namens het bestuur. 

NOTULEN JAARVERGADERING 2019 (definitief).doc (62464)