Uitnodiging UKW 2019 Schutterij St. Leendert

08-08-2019 19:38

Namens het Comitee UKW 2019 van de Stadssjotterie Sint Leendert Uermond, willen wij jullie graag op de volgende uitnodiging wijzen: 

Vrienden van Stadssjotterie Sint Leendert Uermend,

Ook dit jaar organiseert onze schutterij weer het befaamde koningsweekend UKW (op 7 september 2019).

Onze leden stellen het meer dan op prijs wanneer uw vereniging een bijdrage wil leveren aan het in standhouden van deze traditie door zelf deel te nemen.

Aanmelden daartoe kan door middel van gebruikmaking van de link https://forms.gle/LPn1VU4id7Ecfc9n6 of door u op te geven bij onze schietmeester de heer John Bons.

Wij verwijzen u daarvoor eveneens naar de bijlagen bij deze mail.

Mogen wij op uw aanwezigheid en deelname rekenen?

Namens de leden van Stadssjotterie Sint Leendert Uermend,

Met hartelijke schuttersgroet,

Comite UKW 2019